Categories

Locations

https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/c59d4beb-514a-4ac1-90f7-0d0234f67e74_thumbcrop.jpg

Air Flo V Box salt spreader

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 15

Air Flo V Box salt...

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 15 | Current Bid: $240.00

Ends in:

View
https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/bda24e05-6fbd-4ba1-becd-fbc8f2fa4dff_thumbcrop.jpg

2017 Chevrolet Tahoe PPV 4X4

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 79

2017 Chevrolet Tah...

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 79 | Current Bid: $11,900.00

Ends in:

View
https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/6412411a-c2b1-4a67-8768-3b8b61315659_thumbcrop.jpg

1998 Aeroil Tar Buggy

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 54

1998 Aeroil Tar Buggy

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 54 | Current Bid: $1,850.00

Ends in:

View
https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/7a9d5b57-c534-4686-a211-4a0bc0bdbc2b_thumbcrop.jpg

Graco Thermo Lazer 24H624 therm...

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 40

Graco Thermo Lazer...

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 40 | Current Bid: $3,900.00

Ends in:

View
https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/03fc6d00-0a05-4c68-a9e4-91428f948638_thumbcrop.jpg

Western 8' Pro Plus Snow Plow

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 24

Western 8' Pro Plu...

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 24 | Current Bid: $575.00

Ends in:

View
https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/c1664503-9edb-4d9e-a375-ca5c410a2b28_thumbcrop.jpg

Western 9'6" MVP Plus V Plow 21

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 51

Western 9'6" MVP P...

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 51 | Current Bid: $1,556.00

Ends in:

View
https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/e0dfd9ee-5bb4-4550-9d55-cbba9e6b4e10_thumbcrop.jpg

Western 9'6" MVP Plus V Plow 20

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 47

Western 9'6" MVP P...

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 47 | Current Bid: $525.00

Ends in:

View
https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/9e59b19e-c163-4346-b1d4-f657629b1d83_thumbcrop.jpg

Flink salt spreader and spinner

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 46

Flink salt spreade...

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 46 | Current Bid: $531.00

Ends in:

View
https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/6c00c4ec-77b9-43e4-8bcb-d32ed90a397c_thumbcrop.jpg

Henderson salt spreader and spi...

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 19

Henderson salt spr...

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 19 | Current Bid: $270.00

Ends in:

View
https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/3c12fffa-397e-4dc5-8801-d01dae2e517f_thumbcrop.jpg

Smith salt spreader and spinner...

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 50

Smith salt spreade...

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 50 | Current Bid: $600.00

Ends in:

View
https://municibid-eycab9e2eue6f6b0.z01.azurefd.net/assets/media/8e6c9f35-d850-4223-a2ad-ac3925a16723_thumbcrop.jpg

Smith salt spreader and spinner...

Downingtown , PA | Downingtown Borough

Bid(s): 48

Smith salt spreade...

Downingtown, PA | Downingtown Borough

Bid(s): 48 | Current Bid: $525.00

Ends in:

View